ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

COSMORAMA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΦΜ: 999822874

ΔΟΥ: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΙΝΑ 14, 10672 ΑΘΗΝΑ

 

ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Καταχωρήθηκε την 10/09/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Καταχωρήθηκε την 10/09/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Καταχωρήθηκε την 10/09/2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Καταχωρήθηκε την 05/09/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Καταχωρήθηκε την 05/09/2015